• Pilihan Warna
  • Capaian OKU

P.M.S.P.K

Program Pendidikan Khas Integrasi

  • PDF
Indeks Artikel
Program Pendidikan Khas Integrasi
Kategori Murid PPKI
Senarai PPKI
Semua Halaman

Apa itu Program Pendidikan Khas Integrasi ?

Sekolah-sekolah yang mempunyai kelas untuk murid khas yang ditadbir sepenuhnya oleh Jabatan Pelajaran Negeri , Kementerian Pelajaran Malaysia


Siapa yang boleh mendaftar di Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI)?

  • Murid bermasalah penglihatan
  • Murid bermasalah pendengaran
  • Murid bermasalah pembelajaran

 

Senarai sekolah yang menjalankan Program Pendidikan Khas Integrasi dan senarai sekolah yang mempunyai kemudahan Glossary Link OKU mengikut negeri :

Bil Negeri Kategori Kemudahan OKU
1 Johor Rendah Menengah Senarai
2 Kedah Rendah Menengah Senarai
3 Kelantan Rendah Menengah Senarai
4 Melaka Rendah Menengah Senarai
5 Negeri Sembilan Rendah Menengah Senarai
6 Pahang Rendah Menengah Senarai
7 Perak Rendah Menengah Senarai
8 Perlis Rendah Menengah Senarai
9 Pulau Pinang Rendah Menengah Senarai
10 Sabah Rendah Menengah Senarai
11 Sarawak Rendah Menengah Senarai
12 Selangor Rendah Menengah  
13 Terengganu Rendah Menengah Senarai
14 WP Kuala Lumpur Rendah Menengah Senarai
15 WP Labuan Rendah Menengah  
16 WP Putrajaya Rendah Menengah Senarai

(Data pada 31 Januari 2011)

Anda di sini: Pendidikan Program Pendidikan Khas Program Pendidikan Khas Integrasi