A-   A   A+
  • Pilihan Warna
  • Capaian OKU

P.M.S.P.K

Sukan, Kokurikulum dan Kesenian - Matlamat

  • PDF
Indeks Artikel
Sukan, Kokurikulum dan Kesenian
Objektif
Matlamat
Pelaksanaan
Kelab dan Persatuan
Unit Beruniform
Sukan dan Permainan
Penglibatan
Semua Halaman

Matlamat

  • Memperseimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembangan sosial, jasmani dan rohani murid-murid berkeperluan khas
  • Memperkukuhkan hubungan dan pergaulan di kalangan murid-murid berkeperluan khas dengan murid-murid normal di dalam sekolah yang sama
  • Membina dan meningkatkan minat dan bakat murid-murid berkeperluan khas terhadap aktiviti gerak kerja kokurikulum yang perlu mereka sertai
  • Memperkenalkan pengalaman yang menyeluruh dan keseimbangan yang setara dengan tahap kebolehan murid
  • Menyumbangkan usaha membina iklim, budaya dan tempat belajar yang menarik dan menyeronokkan
  • Membentuk keyakinan diri terhaadp murid-murid berkeperluan khas ke aras penyediaan menghadapi masyarakat sekeliling setelah tamat alam persekolahan


Anda di sini: Pendidikan Sukan, Kokurikulum & Kesenian