Bantuan Kewangan

Perhatian: buka pada tetingkap baru. PDFCetak

Perkhidmatan - Kebajikan

Indeks Artikel
Bantuan Kewangan
Elaun Murid Khas (EMK)
Bantuan Pengajian Orang Kurang Upaya
Bantuan Kewangan Golongan OKU
Semua Halaman

Terdapat beberapa jenis bantuan kewangan yang disediakan bagi golongan kurang upaya ( Glossary Link OKU) di pelbagai peringkat.

Di antara bantuan yang tersedia :

1.  Elaun Murid Khas (EMK) - Kementerian Pelajaran Malaysia

2.  Bantuan Pengajian Orang Kurang Upaya - Kementerian Pengajian Tinggi

3.  Skim Bantuan Kewangan Bagi Golongan OKU - Jabatan Kebajikan Masyarakat

4.  Bantuan OKU Baitulmal - Majlis Agama di setiap negeri

 

 


 

 

Pengenalan

Bagi meringankan beban kewangan yang ditanggung oleh ibu bapa atau penjaga murid-murid berkeperluan khas (OKU), kerajaan telah bersetuju untuk memberi bantuan elaun murid khas kepada setiap murid yang tergolong dalam kategori orang kurang upaya (OKU).

Kadar Elaun

Mulai tahun 2009, kadar EMK yang telah diluluskan bagi seorang murid yang layak ialah RM150.00 sebulan.

Murid yang layak menerima EMK tertakluk kepada syarat-syarat seperti berikut:

 1. Warganegara Malaysia
 2. Berdaftar di sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan
 3. Murid berkeperluan khas di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia merangkumi sekolah-sekolah berikut:
  1. Prasekolah
  2. Sekolah-sekolah rendah dan menengah
  3. Sekolah agama
  4. Kolej Matrikulasi
 4. Memiliki kad OKU yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)
 5. Tidak/belum menerima elaun OKU daripada mana-mana agensi kerajaan atau pertubuhan bukan kerajaan.

Pembayaran

 1. EMK dibayar melalui akaun bank murid iaitu akaun simpanan di Bank Simpanan Nasional (BSN)
 2. Jumlah pembayaran kepada murid baru dikira daripada bulan pendaftaran semester / persekolahan dalam tahun semasa
 3. Pembayaran EMK akan ditamatkan sekiranya murid keluar atau berhenti daripada sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan
 4. Pastikan setiap murid adalah pemegang kad OKU. Tanpa kad OKU, bayaran elaun tidak boleh dibuat
 5. Murid yang berpindah/bertukar ke sekolah lain, perlu mengesahkan status penerima EMK di dalam Borang Permohonan Untuk Bertukar Sekolah oleh Murid Warganegara (P.U(A)275)
 6. Permohonan EMK adalah melalui sekolah/JPN.

Sebarang maklumat lanjut, sila kunjungi laman web Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pelajaran Malaysia.

 

 

 


 

Kementerian Pengajian Tinggi menyediakan 2 jenis bantuan kewangan pengajian bagi Orang Kurang Upaya (OKU) iaitu di peringkat IPT dan Politeknik:

1.  Bantuan Kewangan Orang Kurang Upaya (OKU) di IPT

2.  Bantuan Kewangan Program Pendidikan Khas Politeknik 

 


 

Jabatan Kebajikan Masyarakat telah menyediakan 5 jenis bantuan kewangan untuk kemudahan golongan kurang upaya iaitu :

1. Elaun Pekerja Cacat (EPC)
2. Bantuan Penjagaan OKU Terlantar / Pesakit Kronik Terlantar (BPT)
3. Bantuan OKU Tidak Berupaya Bekerja (BTB)
4. Bantuan Alat Tiruan / Alat Sokongan (BAT/S)
5. Geran Pelancaran (GP)

Untuk maklumat lanjut, sila ke sini.