A-   A   A+
  • Pilihan Warna
  • Capaian OKU

P.M.S.P.K

Pekeliling KPM

  • PDF

Berikut adalah senarai pekeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia berkaitan dengan pendidikan dan golongan berkeperluan khas.

SPI 01 1969 - Kelas-kelas Menengah Pelajaran Khas
SPI 14 2002 - Pelaksanaan Pendidikan Wajib SR 2003
SPI 16 2002 - Tempoh Persekolahan Pendidikan Khas
SPI 07 2004 - Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran di Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah
SPI 06 2007 - Garis Panduan Bidang Tugas Guru Resos PPKI
SPI 16 2010 - Pelaksanaan Dasar Satu Murid Satu Sukan (1M1S)

SPK 03 2009 - Pekeliling Elaun Murid Khas (EMK)

>>> Lihat semua pekeliling di sini

You are here: Perundangan Pekeliling