A-   A   A+
  • Pilihan Warna
  • Capaian OKU

P.M.S.P.K

Intervensi Awal

  • PDF

Intervensi awal

Intervensi awal merupakan satu program berstruktur yang sangat kritikal dalam membantu mempertingkatkan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak berkeperluan khas seawal umur kelahiran sehingga umur persekolahan. Ia dijalankan dengan berkesan melalui pasukan pelbagai disiplin serta turut menyokong kepada keluarga kanak-kanak berkaitan. Perkhidmatan intervensi awal dijalankan melalui Glossary Link 3PK dengan fokus berikut:

  • membantu kanak-kanak membesar menjadi individu yang produktif dan mampu berdikari

  • mempertingkatkan perkembangan serta pendidikan kanak-kanak

  • menjimatkan kos pendidikan, keperluan, rehabilitasi dan kesihatan

  • mengurangkan perasaan keseorangan yang mungkin boleh menimbulkan tekanan dan kekecewaan khususnya di kalangan ahli keluarga

Pusat Rujukan

  • Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas (3PK) Putrajaya, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Melaka, Johor, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Sabah.