• Pilihan Warna
  • Capaian OKU

P.M.S.P.K

Umum

Pembelajaran Secara Konstruktivisme

Nilaikan item ini
(0 Undian)

Pelaksanaan kurikulum sekolah perlu memberi penekanan atas strategi pembelajaran yang berkesan sesuai dengan kehendak pendidikan masa kini dan masa depan. Bagaimanakah cara seseorang murid belajar?. Terdapat pelbagai strategi pembelajaran digunakan dalam memberi pengetahuan kepada seseorang murid. termasuk murid bekeperluan khas. Salah satu strategi pembelajaran yang berpusatkan murid adalah pembelajaran secara konstruktivisme. 

 

Konstruktivisme adalah satu pendekatan pengajaran berdasarkan kepada penyelidikan tentang bagaimana manusia belajar. Konstruktivisme menganggap murid bukan hanya menerima pengetahuan secara pasif daripada gurunya tetapi membina pengetahuannya melalui interaksi dengan persekitarannya.

 

Terakhir dikemaskini pada Rabu, 25 Januari 2012 13:55

Program Pemulihan Dalam Komuniti

Nilaikan item ini
(2 Undian)

Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) atau "Community-Based Rehabilitation" (CBR) telah dipelopori oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO).

Terakhir dikemaskini pada Selasa, 13 Disember 2011 10:33

Sindrom Down

Nilaikan item ini
(15 Undian)

Apakah Sindrom Down?
Sindrom Down ialah penyakit keturunan disebabkan oleh kromosom tambahan pada kromosom nombor 21 yang terdapat pada seseorang kanak-kanak. Tiga salinan kromosom 21 (biasanya hanya dua salinan) terdapat dalam setiap satu sel.

Terakhir dikemaskini pada Selasa, 13 Disember 2011 10:28

Ear impression - Cetakan telinga (proses awal untuk membuat ear mould)

 

Terakhir dikemaskini pada Khamis, 10 November 2011 08:35
Anda di sini: Telaga Ilmu Umum