• Pilihan Warna
  • Capaian OKU

P.M.S.P.K

Direktori

Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak

Banguna Tun Datuk Patinggi, Tuanku haji Bujang, Jalan Simpang Tiga
93604 Kuching
Sarawak Malaysia
Email: mahrbl@yahoo.com
Contact Person: Rahmah binti Led
Ketua Unit
Phone: 082.276251
Fax: 082.241264
   Kunjungan: 12419
RSS Feeds
Anda di sini: Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak